top of page
shutterstock_246027535_edited.jpg

Koncept & strategisk kommunikation med fokus på platsutveckling.

HUR

Från strategi till verklighet

I utvecklingen av en plats spelar koncept, strategi och kommunikation en helt avgörande roll. Ledtiderna är långa, kompetenserna är många och det blir oftast kompromisser längs vägen. Det är en utmaning att hålla fast vid en vision över tid. Desto viktigare att formulera en enkel och tydlig målbild och därefter en strategi för förverkligandet. Men det är det enkla som är det svåra. Och hur gör man för att omsätta strategin till verklighet? Låt mig hjälpa er att sikta, tänka, göra.

SIKTA. handlar om att ta avstamp i nuläget och identifiera en riktning och målbild framåt. Vilken förväntan ska vi skapa? Vad gör vi, hur gör vi det och det viktigaste av allt, varför och för vem?  

TÄNKA. Med siktet inställt kan koncept- och strategiarbetet starta. Konceptet och strategin ska besvara hur vi gör för att nå målbilden. Det ska vara tydligt, långsiktigt och hålla över tid. 

GÖRA. En strategi är helt meningslös om den inte omsätts i handling. Detta är oftast det svåraste. I detta steg bryts strategin ner i konkreta kommunikationsaktiviteter. 

Bloom Creative

Det är lätt att göra fina strategier, desto svårare att få dem att bli verklighet.

Med över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation från såväl kundsidan som byråsidan, i både privat och offentlig sektor, verkar jag nu som konsult i eget bolag.  Mina uppdragsgivare är i huvudsak fastighetsbolag och stadsutvecklare. Jag jobbar nära mina kunder i arbetet från strategi till verkställande. 

 

Bloom Creative startade 2020. Mitt fokus är stadsutveckling och platser i förändring. I kreativt samarbete med mina kunder utvecklas attraktiva platser som blomstrar.

 

Nyfiken? Det är jag också. Hör av dig så pratar vi mer.

Marie-13-svartvit.jpg
OM
KUNDER

Ett urval av kunder

 • Vasakronan

 • Aranäs Fastigheter

 • MölnDala

 • Nordstan

 • ​Göteborgslokaler

 • RetailGroup

 • Gyllensvärd & Co

 • Rutger

 • ​Ettark Arkitektur

 • Trollängen

 • Eirhem

KONTAKT
bottom of page